Centrum Kształcenia Zawodowego
w Tczewie


Szukasz szkoły, w której będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania i zdolności?
Chcesz uczyć się od najlepszych?

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie to szeroki wybór kierunków nauki, wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, przyjazna uczniom atmosfera oraz gwarancja, że po ukończeniu szkoły znajdziesz pracę. Zapraszamy serdecznie. Dołącz do naszego grona.


Centrum Kształcenia Zawodowego Nauka to prywatna placówka edukacyjna założona przez Marię Wasiewicz-Galińską, która skupia niepubliczne szkoły dla dorosłych (z uprawnieniami szkół publicznych): średnie, policealne, gimnazja: dla dorosłych i z oddziałami przysposabiającymi do pracy oraz szkoły zawodowe.

 

Oferta edukacyjna Centrum

Policealne Studium Zawodowe

- technik usług kosmetycznych
- technik weterynarii
- technik informatyk
- technik rachunkowości
- technik BHP
- florysta 


Medyczne Studium Zawodowe

- opiekunka dziecięca
- asystentka stomatologiczna
- technik masażysta
- opiekun medyczny

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Gimnazjum dla Dorosłych

- nauka trwa 3 lata, system zaoczny

Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy

- nauka trwa 3 lata

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- m.in. w zawodach:
mechanik samochodowy
kucharz małej gastronomii
ogrodnik
fryzjer
sprzedawca i innych

 

 

 
Kursy i szkolenia

W Centrum Doradztwa Zawodowego prowadzimy kursy związane z tematyką szkół policealnych:

- jak założyć własną firmę
- informatyk
- ekonomista
- kosmetyczka
- fryzjer
- ochroniarz imprez masowych
- opiekunka dla osób starszych i niepełnosprawnych
- przygotowanie do egzaminów, matury
- pedagogiczny dla pracodawców

Poradnictwo i doradztwo psychologiczno-zawodowe dla:

- uczniów i osób dorosłych
- rodziców
- nauczycieli i wychowawców
- pracodawców
- urzędów pracy
- ośrodków wychowawczych i rehabilitacyjnych
- pomocy społecznej i innych

Centrum Doradztwa Zawodowego w Tczewie

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Tczewie

ul. Warsztatowa 4, 83-110 Tczew

tel.:
660-681-360
tel./fax: (058) 721-70-46

e-mail: ckz.nauka@wp.pl